شنبه، 20 آذر 1395 - 10 ربيع الاول 1438 - 10 دسامبر 2016     ثبت نام كاربر   ورود اپراتور   English
  ahwaz Municipality ahwaz Municipality  
 
 
 
   آموزش و پژوهش » آموزش
Text/HTML

معاونت فناوری و برنامه ریزی

تفکیک زباله خانگی : کم هزینه و پرسود

تاریخچه فعالیت سازمان در زمینه تفکیک زباله های تر و خشک

از سال 1389 تا كنون، طرحهاي متعددي توسط سازمان بازيافت و تبديل مواد با همكاري شهرداريهاي مناطق شهري به منظور ساماندهي امر تفكيك و جمع‌آوري پسماندهاي خشك در مناطق مختلف شهر اهوازبه اجراء درآمده كه اين طرحها به دلايل متفاوتي با عدم موفقيت همراه بوده است.

بازيافت در گذشته تحت عنوان  نان خشكي و چوبكي نمكي انجام مي گرفت و افراد فعال در اين چرخه زندگيشان وابسته به بازيافت زباله بودو از اين طريق امرار معاش مي كردند. بنابراين در اجراي طرحهاي بازيافت نمي توان اين قشر را ناديده گرفت و نقشي نيز براي اين گروه بايد قائل شدبدليل عدم انتظام و ساماندهي اين عوامل آمار دقيقي از عملكرد آنها انتشار نيافته است وارقام ارايه شده برآوردي است.بهترين روش مشاركت دادن اين قشر ساماندهي در قالب پيمانكاران بازيافت مي باشد. كه اين سازمان تا حد امكان اين مسئله را مد نظر داشته و دارد.

مبانی طرح تفکیک از مبداء

عوامل بازيافت را بطور كلي مي توان به سه گروه عمده تقسيم نمود:

1- اولين گروه شامل افرادي هستند كه مستقيما با توليد كنندگان تماس دارند . اين گروه بازيافت كنندگان جزء بوده و مواد قابل بازيافت را به شيوه هاي مختلف از شهروندان دريافت مي نمايند.(خريد يا معاوضه با جنس )و تحت نظر يك پيمانكار فعاليت مي نمايند.مواد بازيافتي جمع آوري شده به پيمانكار فروخته مي شود ونهايتا به واسطه هاي رده بالا و مصرف كنندگان موادبازيافتي تحويل مي گردد.

2-گروهي نيز خارج از نظارت پيمانكار و شهرداري بوده و با گاري ، گوني ،وانت و سه چرخه، مواد بازيافتي را از زباله هاي كنار خيابان تفكيك مي نمايند كه از لحاظ بهداشتي نيز مخاطره آميز مي باشد و همچنين باعث پراكنده شدن زباله ها مي گردند اين گروه چون بصورت فاميلي اقدام به اين كار مي نمايند در بسياري از مواقع در برخورد با عوامل پيمانكار و شهرداري ،درگيري فيزيكي نيز ايجاد مي نمايند. معمولا مواد بازيافتي به كارگاههاي غير مجاز فروخته مي شود.

3-كارگران جمع آوري زباله نيز در كار تفكيك و جداسازي مواد بازيافتي از زباله فعاليت مي نمايند اگرچه اين كار از نظر شهرداري مردود مي باشد ليكن به دليل وجود گروههاي فوق الذكر و نيز درآمدزايي از يكسو و عدم پرداخت حق الزحمه در زمان مقررو كاهش حجم زباله ها ممانعت جدي بعمل نمي آيد و مصادف شدن عمليات جمع آوري در شب و عدم وجود ناظرين باعث تداوم اين عمل مي گردد.

طرحهاي اجرا شده را مي توان بطور كلي به دو  گروه تقسيم نمود:

1- ساماندهي عوامل بازيافت سنتي با استفاده از پيمانكاران بازيافت

2-استفاده از خودروهاي خدمات شهري جمع آوري  پسماند درشب جهت جمع آوري زباله  تر و زباله خشك در روز

*  برخي از دلايل عدم موفقيت طرحهاي تفكيك اجرا شده دراهواز:

1- عدم هماهنگي بين بخشي در شهرداري‌هاي مناطق و تعدد مراجع تصميم گيري

2- عدم تبيين اهداف مشخص و پايدار طبق زمانبندي و برنامه ريزي

3- عدم نگرش سيستمي به طرح و اعمال نظرات سليقه‌اي و غير كارشناسانه در تصميم گيري‌ها

4- فقدان پشتيباني‌هاي لازم بمنظور تامين امكانات، تجهيزات ومنابع مالي مناسب براي انجام كار

*   مشكلات عمده در طرح فعلي تفكيك در مبداء :

      عدم تامين خودروهاي كافي جهت جمع آوري پسماندهاي خشك از سوي پيمانكاران بازيافت

       عدم وجود سيستم بهداشتي جمع آوري پسماندهاي خشك

      عدم تمايل شهروندان جهت نگهداري مدت دار پسماندهاي خشك در منزل

     عدم جمع آوري به موقع پسماندهاي خشك توسط پيمانكاران بازيافت

     عدم پوشش كافي در خصوص تحويل مخازن وكيسه هاي جمع آوري پسماندهاي خشك به شهروندان

*خلاصه جريان پسماندهاي خشك شهري در وضعيت موجود*

جريان پسماندهاي خشك در وضعيت موجود در شهر اهوازبه شكل زير مي باشد:

الف - توليد پسماند

ب_ تفكيك در مبدا توسط توليد كننده

ج_ذخيره سازي جداگانه زايدات خشك و تر

د_تحويل پسماندهاي خشك به عوامل جمع آوري

ه_جداسازي پسماندهاي خشك به اجزاء مختلف

و_خريد و فروش پسماندهاي خشك با ارزش

الف – توليد پسماندها :

اين مرحله از كار كاملا" به دست شهروندان و توليد كنندگان پسماندها مي باشد كه اين توليد كنندگان علاوه بر خانوارها، مراكز تجاري- اداري و خدماتي را نيز شامل مي شود.

ب – تفكيك در مبدا توسط توليد كننده

در اين مرحله با توجه به آموزشهاي داده شده به شهروندان و ساير توليد كنندگان پسماند شهري، پسماندها به دو جزء كلي تر و خشك تفكيك مي شود. طبق آموزشهاي ارائه شده توسط آموزشگران طرح، بروشور، تراكت، بيل بورد، تيزرهاي تلويزيوني و ساير روشهاي اطلاع رساني پسماند خشك تر به بخشي از پسماندها گفته مي شود كه حاصل از پسماندهاي غذايي و ارگانيك باشد و ساير پسماندها نظير كاغذ و مقوا،‌ انواع پلاستيك، انواع فلزات و ... به عنوان زباله خشك در نظر گرفته مي شود.

ج- ذخيره سازي جداگانه زايدات خشك و تر

در حين اجراي طرح در برخي مناطق اقدام به توزيع مخازن و در برخي مناطق ديگر كيسه ذخيره سازي زباله در بين خانوارها توزيع می گردد.ضمنا" همانگونه كه در فوق اشاره شد،‌ تعداد زيادي مخازن ذخيره سازي پسماندهاي خشك نيز در مبادي توليد انبوه زباله نظير مدارس و ساختمانهاي اداري شهرداري ها و غيره توزيع می گردد.

د- تحويل پسماندهاي خشك به عوامل جمع آوري

در حال حاضر در مناطق مختلف شهري بسته به فرهنگ و درآمد شهروندان، زباله به دو روش از مردم دريافت مي شود. بخشي بصورت مبادله پولي و بخش ديگر بصورت رايگان در اختيار عوامل جمع‌آوري قرار مي گيرد. جمع آوري پسماندها به صورت هفتگي بوده و در هر محدوده برداشت در يك روز مشخص از هفته به واحدهاي توليد كننده پسماند مراجعه مي شود. عوامل جمع آوري نيز پس از تحويل زايدات و پسماندهاي خشك آنهارا به ايستگاههاي بازيافت كه در تمامي مناطق موجود دارند منتقل مي‌كنند.

ه- جداسازي پسماندهاي خشك به اجزاء مختلف

در ايستگاههاي بازيافت با توجه به نوع زايدات آنها را جداسازي و بسته بندي و در صورت لزوم فشرده‌سازي و يا خرد مي كنند.

و- خريد و فروش پسماندهاي خشك با ارزش

پس از جداسازي و بسته بندي پسماندهاي خشك به خريداران مربوطه كه عمدتا" واسطه هاي بازيافت و تفكيك مي باشند فروخته مي شود.

نتايج حاصل از اجراي طرح

با توجه به آمارهاي ارسالي از مناطق 1و3و8 پيرامون عملكرد پيمانكاران بازيافت مناطق، طي اجراي طرح در مجموع پسماند خشك جمع آوري شده بصورت تفكيكي از سطح مناطق با افزايش مشاركت شهروندان رو به افزايش است.

مراحل پياده سازي طرح تفكيك زباله از مبدا

زباله و مشكلات زيست محيطي و هزينه هاي سنگين مربوط به مديريت آن يكي از مشكلات مهمي است كه بدون ترديد هر شهري با آن دست به گريبان است. شهر اهوازنيز از اين قائده خارج نبوده و با متوسط روزانه 1400 تن زباله حدود 4% از زباله كل كشور را به خود اختصاص داده است.

مديريت اين ميزان زباله، سالانه صدها ميليارد ريال هزينه را به شهر اهوازتحميل مي نمايد. علاوه بر آن مشكلات زيست محيطي عديده اي همچون آلودگي هوا،‌ خاك و آب ايجاد نموده و با توليد گازهاي گلخانه اي اثرات مخربي را بر محيط زيست وارد مي كند.

برطرف نمودن مشکلات ناشی از اين ميزان زباله و مديريت آن، بدون همکاری مستمر شهروندان که توليد کنندگان زباله می باشند امريست غير ممکن. و يكي از مهمترين راه كارهاي كاهش و يا برطرف نمودن اين مشكلات در مرحله اول كاهش توليد زباله و در مرحله بعد تفكيك زباله از مبدأ بصورت تر و خشك مي‌باشد كه اين دو امر توسط شهروندان قابل اجرا است.

اهداف طرح

1-     ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش عمومي در ارتباط با توليد و دفع مواد زائد جامد و ترويج روحيه

صرفه جويي

2-     بهبود شرايط بهداشتي، كاهش آلودگي هاي ناشي از توليد زباله و حفظ محيط زيست

3-     صرفه جويي در مصرف منابع طبيعي با بازگشت مواد قابل استفاده به چرخه توليد،

4-     بهبود کيفيت مواد اوليه کارخانه کمپوست به منظور دستيابی به کمپوست مرغوب تر

5-     بهينه سازي شيوه هاي جمع آوري و حمل و نقل مواد زائد جامد و نظافت شهري

6-     كاهش ميزان پسماندهاي دفنی و افزايش طول عمر مراكز دفن

7-     صرفه جويي در هزينه هاي جمع آوري و حمل و نقل زباله

8-     كمك به اقتصاد كلان كشور

9-     ايجاد زمينه های اشتغال و جذب سرمايه هاي بخش خصوصي

شرح طرح

با توجه به تجربيات مناطق مختلف شهرداري در اجراي طرحهاي تفكيك از مبدا و با عنايت به ضرورت انجام كار توسط نيروهاي آموزش ديده و به جهت جلوگيري از تداخل در امر جمع آوري زباله، راه حل پيشنهادي مناطق براي جمع آوري زايدات خشك انتخاب پيمانكار مخصوص زايدات خشك مي باشد.

صلاحيت پيمانكاران توسط كميته‌اي متشكل از سازمان بازيافت و تبديل مواد، اداره كل خدمات شهري و يكي از معاونين خدمات شهري منطقه بايد تاييد شده باشد و مناطق موظفند از پيمانكاراني كه داراي اين صلاحيت باشند جهت امر تفكيك از مبدا بهره گيري نمايند.بعد از مشخص شدن پیمانکار در هر یک از مناطق شهرداری جمع آوری زایدات خشک آغاز شده وزایدات خشک جمع آوری شده جهت توزین وکنترل وثبت اطلاعات مورد نیاز به محل های از پیش تعیین شده انتقال یافته وسپس این زایدات جهت تفکیک نهایی وبازیافت به مبادی پذیرنده ارسال می گردد.

لازمه انجام طرح

يكي از مهمترين ملزومات انجام طرح تشكيل دفاتر بازيافت در مناطق و تحت نظارت سازمان بازيافت و تبديل مواد مي باشد. انجام كليه امور در زمينه مديريت مواد زايد جامد بدون وجود دفتر و يا مسئولي با هدف پيگيري امور و ايجاد هماهنگيهاي لازم در هر يك از مناطق شهرداري اهوازعملا غير ممكن و در صورت اجرا محكوم به شكست است.

مراحل پياده سازي طرح

الف - مرحله اول ، ‌مقدمات اجراي طرح

1- بررسي وضعيت موجود

بررسي وضعيت موجود شامل مراحل ذيل مي باشد :

1-1-    تعيين موقعيت جغرافيايي و مساحت محدوده مورد نظر

1-2-    تعيين آمارجمعيتي محدوده مورد نظر

1-3-    تهيه نقشه بلوك بندي شده به تفكيك محدوده مورد نظر در مناطق

1-4-    پياده سازي وضعيت موجود مراكز مسكوني و غيرمسكوني بر روي نقشه بلوك بندي شده

كليه موارد فوق توسط شهرداري منطقه انجام پذيرد

2- بررسي كميت و كيفيت زباله :

بررسي كميت و كيفيت زباله محدوده مورد نظر شامل مراحل ذيل مي باشد :

2-1- تعيين ميانگين تناژ زباله در ماه

2-2- تعيين آناليز فيزيكي زباله در ابتداي طرح و پايش آن

2-3- تعيين سرانه توليد زباله در محدوده مورد نظر

موارد فوق توسط سازمان بازيافت و تبديل مواد با همكاري مناطق انجام خواهد شد.

3- نحوه  ارتباطات و مشاركت هاي مردمي

ارتباطات مردمي به عنوان ركن اساسي حركت ها و برنامه هاي مشاركتي مي باشد. به طرق مختلف زير مي توان نظرات، انتقادات و پيشنهادات عمومي را دريافت نموده و مورد استفاده قرار داد.

4-1-    مراجعه حضوري همكاران حامي طرح به منازل و مراكز

4-2-    از طريق تلفن اعلام شده به عنوان منعكس كننده خواسته‌ها و نظرات عمومي

4-3-    از طريق نظرسنجي و توزيع پرسشنامه هاي فردي بين شهروندان در مقاطع زماني مختلف

4-4-    ارتباطات رسانه‌اي

4-5-    تشكيل جلسات

4- آموزش و هماهنگي سيستم مديريتي و اجرايي طرح

به منظور افزايش دانش پرسنل شهرداري سازمان بازيافت با مسائل و مشكلات پيرامون زباله و آشنائي عوامل موظف در طرح تفكيك، سازمان بازيافت و تبديل مواد بايد كلاسهاي آموزشي لازم را تشكيل دهد .گروههاي شركت كننده در اين كلاسها به شرح زير مي باشد:

5-1-    معاونين خدمات شهري مناطق

5-2-    مديران و كارشناسان طرح

5-3- گروههاي آموزش دهنده به شهروندان( کارشناسان سازمان،افراد معتمد محلی، NGO وهیئت های امنای مساجد)

5-4-    پيمانكاران جمع آوري زايدات خشك

5-5-    رابطين مناطق

5-6-    ساير دست اندكاران طرح كه نياز به آموزش داشته باشند.

5- فرهنگ سازي

جلب همکاری شهروندان در کليه فعاليتهای شهری از جمله مديريت زباله از سوی شهرداری اهواز نيازمند كار جدي و مستمر فرهنگی، تبليغاتی و اجرائی به منظور اعتماد سازي و ايجاد حس همكاري در شهروندان مي باشد.

اين امر در دو سطح مختلف انجام مي پذيرد:

الف- در سطح شهر و فرامنطقه اي توسط سازمان بازيافت و تبديل مواد.

ب- در سطح منطقه توسط شهرداريهاي مناطق با همكاري سازمان بازيافت، گروههاي داوطلب مردمي(NGO)، هياتهاي امناي مساجد، انجمنهاي شوراياري و ...

تذكر : به منظور استفاده از فضاهاي فرهنگي و اجتماعي در مناطق جهت انجام امور فوق همكاري معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري جلب گردد .

6- ابزار و روشهاي آموزش و اطلاع رساني

7-1-    وسايل ارتباط جمعي نظير صدا و سيما و مطبوعات

7-2-    بروشورها وتراكتها و تابلوهاي تبليغاتي منطقه‌اي و شهري

7-3-    استفاده از وسايل و روشهاي تشويقي

7-4-    برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي

7-5-    آموزشهاي چهره به چهره

7-6-    آموزش از طريق مدارس و ساير نهادهاي آموزشي

ب - مرحله دوم ، اجراي طرح

1- حوزه عملياتي طرح

حوزه عملياتي طرح سطح كليه مناطق شهري بوده و با دو اولويت و هدف تعريف شده در زير به اجرا در خواهد آمد.

اولويت اول- مراكز توليد انبوه زباله شامل:

1-1-      مجتمع هاي تجاري و اداري

1-2-      فروشگاههاي بزرگ مانند شهروند و رفاه

1-3-      ادارات و نهادهاي دولتي و غير دولتي

1-4-      مراكز آموزشي مانند مدارس، دانشگاهها، آموزشگاهها و ...

1-5-      مغازه ها و سوپريها

1-6-      مجتمع هاي مسكوني

اولويت دوم- خانوارها و منازل مسكوني

تذكر: پيمانكاران بايد با مسئولين و مديران مراكز مطرح شده در اولويت اول تعامل و مذاكرات لازم جهت تحويل زايدات خشك را داشته باشند.

2- نصب و واگذاري مخازن

نصب و واگذاري مخازن در محلهاي مورد نياز براساس حجم زايدات توليدي و نوع كاربري واحدهاي مربوطه موارد ذيل را شامل مي گردد :

2-1-    ارايه كيسه زباله مورد نياز جهت ذخيره سازي موقت زباله مخصوص خانوار

2-2-    واگذاري مخازن مناسب جهت مراكز اداري، تجاري و آموزشي

2-3-    استقرار مخازن ايستگاهي در فضاهاي باز شهري

3-    جمع‌آوري زايدات خشك

عوامل پيمانكاران بازيافت پس از استقرار مخازن ذخيره سازي زايدات خشك، نسبت به جمع آوري اين زايدات طبق دستورالعملهاي ارائه شده اقدام مي نمايند .

4- محل تحويل زايدات خشك

زايدات پس از جمع آوري توسط پيمانكاران بايد در محلهايي كه توسط سازمان بازيافت و تبديل مواد تاييد ميشود و داراي حداقل عوارض زيست محيطي مي باشند توزين و تحويل گردد.

ضرورت اين امر، كنترل مناسب و استخراج آمارهاي لازم جهت كنترل و بهينه سازي طرح مي باشد.

5- نظارت بر اجراي طرح

نظارت بر انجام اين طرح از سه نقطه و منظر متفاوت صورت مي پذيرد.

5-1- نظارت مستقيم توسط ناظرين مقيم هر يك از شهرداريهاي مناطق

5-2-  نظارت عالي بر عملكرد پيمانكار توسط اداره كل خدمات شهري

5-3-  نظارت بر كيفيت انجام طرح توسط سازمان بازيافت و تبديل مواد

ج- مرحله سوم، پايش طرح

1- آناليز فيزيكي زايدات خشك

درمحل جمع‌آوري زايدات خشك تفكيك نهايي انجام پذيرفته و مواد به صورت كاغذ و مقوا – انواع پلاستيك – شيشه – فلزات – نان و . . . جدا و توزين مي شوند و نتايج آناليزبه صورت جدول ونمودار استخراج می گردد.

2- نظرسنجي و استخراج نتايج

به منظور آشنايي با ميزان تمايل ساكنين محدوده مورد نظر به همكاري با طرح تفكيك زباله هاي خشك و تر از مبدأ با مشاركت نيروهاي مردمي (NGO ) صورت پذيرفته و نتايج حاصله جهت بهبود روشهاي مورد عمل استخراج مي گردد.

3- پايش طرح

پس از اينكه محدوده مورد نظر تحت پوشش قرار گرفته و پيشرفت مورد نظر حاصل گرديد، جهت آگاهي از ميزان همكاري مردم مي توان مجدداً پس از انجام هماهنگي هاي لازم  نمونه اي از زباله هاي جمع آوري شده را جهت آناليز فيزيكي به آزمايشگاه كنترل كيفيت مركز دفع و پردازش كهريزك ارسال و نتايج را بررسي نمود.

بازیافت زباله را به 3 روش می توان انجام  داد:

الف: تفکیک از مبداء

تفکیک از مبداء یعنی جمع آوری جداسازی زباله از خانه ها و ادارات و کارخانجات این امر با آموزش صحیح فرهنگ بازیافت و همکاری صمیمانه مردم در جهت تفکیک و ریختن هر اقلام آن در کیسه های جداگانه امکان پذیر است و با صرفه ترین روش است .

ب: تفکیک در ایستگاهها

چنانچه مورد اول رعایت شود مقدار کمی زباله جهت بازیافت باقی می ماند.

ج : تفکیک در محل دفن

جداسازی در این مرحله بسیار کم است و مقدار زباله مانده نیز به مراتب کمتر می شود.

فواید روش تفکیک از مبدا

یکی از روشهای بازیافت و پردازش زباله طرح تفکیک در مبدا است که مزایای این روش عبارت است از :

1-ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش عمومی در ارتباط با تولید و دفع مواد زائد جامد و ترویج روحیه صرفه جویی .

2-بهبود شرایط بهداشتی ، کاهش آلودگی محیطی ناشی از حمل و نقل از تولید زباله تا محل دفع

3-صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی با بازگشت مواد قابل استفاده به چرخه تولید ( حفظ منابع در راستای توسعه پایدار )

4-بهبود کیفیت مواد اولیه کارخانه کمپوت به منظور دستیابی به کمپوت مرغوبتر ( خروج عناصر جامد از کمپوت مانند : شیشه )

5-بهینه سازی شیوه های جمع آوری و حمل و نقل مواد زائد جامد و نظافت شهری ( با تعیین جدول زمان بندی تفکیکی مواد در حمل و نقل )

6-خارج کردن مواد بازیافتی از چرخه دفع

7-کمک به اقتصاد کلان کشور به علت استفاده دوباره از مواد اولیه در چرخه های تولید

8-مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی

نتیجه گیری وپیشنهادات

در اثر تفکیک زباله در مبدا دستاوردهای ذیل حاصل می شود:

1-افزایش درجه خلوص زباله و تولید کمپوت مرغوب تر

2-استفاده از زباله های خشک ارزشمند که می توان به عنوان ماده اولیه در کارخانجات مورد استفاده قرار گیرد.

3-پایین آوردن میزان دفع زباله و بهره برداری مناسب تر از محل دفن

4-بالا بردن کیفیت و راندمام در موارد زیست محیطی ، بهداشتی ، اقتصادی و حفظ منابع و انرژی

5-ارتقا سطح فرهنگ و آموزش عمومی در ارتباط با تولید و دفع مواد زاید جامد و ترویج روحیه صرفه جویی

6-بهبود شرایط بهداشتی ، کاهش آلودگی های ناشی از تولید زباله و حفظ محیط زیست

7-صرف جویی در مصرف منابع طبیعی با بازگشت مواد قابل زاید جامد و نظافت شهری

8-بهینه سازی شیوه های جمع آوری و حمل و نقل مواد زاید جامد و نظافت شهری

9-صرفه جویی در هزینه های جمع آوری و حمل و نقل زباله

10ـکمک به اقتصاد کلان کشور

11-ایجاد زمینه های اشتغال و جذب سرمایه های بخش خصوصی.

فهرست منابع :

1- سایت شهرداری تهران

2– کتاب زباله طلای کثیف                                          دکتر قاسمعلی عمرانی

3-  کتاب مدیریت عمران شهری                                  دکتر مهرداد ضرابی

4-  مقاله بمب های خاموش در دست مردم                   دکتر مهرداد حلوایی

 
 چاپ    
 
برگزاری دوره های ضابطین خاص پسماند
با استناد به ماده 36آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و موارد قابل توجه تخلفات در زمینه مدیریت پسماندها در سطح شهر و لزوم برخورد با متخلفین در حداقل زمان ممکن در سال 1389سازمان مدیریت پسماندها با همکاری معاونت آموزش دادگستری شهرستان اهواز اقدام به برگزاری دوره ضابطین خاص پسماند نمود این دوره با توجه به نیاز مبرم در سال جاری آماده برگزاری است که مکاتبات لازم با دادستان محترم شهرستان اهواز جهت برگزاری این دوره انجام پذیرفته است .امید است این دوره در مرداد سال جاری برگزار گردد.   

 

 

 
 چاپ    
 
آموزش های شهروندی

یکی از روش های آموزشی موثر آموزش چهره به چهره شهروندی است که سازمان جهت تحقق اهداف خود با بکارگیری رابطین بهداشتی مرکز بهداشت استان و آموزش و توجیح آنها اقدام به آموزش چهره به چهره شهروندان می نماید

 

 

 

 
 چاپ    
 
توزیع پمفلت و بروشور و نصب پلاکارد

 
 چاپ    
 
 
آموزش در سطح مدارس و مهدکودک ها

باتوجه به این موضوع که آموزش در گروه سنی کودک و نوجوان یکی موثرترین روشهای آموزشی می با شد و تاثیر گذاری آن به عینه ثابت شده است این سازمانی در اقدامی فعالیتهای آموزشی خود را نیز در سطوح پایه آغاز کرده و به طور مستمر پیگیری و اجرا نموده است این طرح در ابتدا در مناطق یک با پوشش 22 مدرسه و مهد کودک و در منطقه هشت در 32 مدرسه و مهدکودک اجرا گردید و انشاالله با شروع سال تحصیلی جدید ادامه خواهد یافت .

 

 

 
 چاپ